Monthly Archives: July 2017

Taqi al-Din al-Maqrizi on Istigatha from dead

Taqi ad Din Ahmad bin Ali al-Maqrizi al-Misree al-Shafi’i (d. 845H) on Istigatha. He said: ” والناس فى هذا الباب- أعنى زيارة القبور- على ثلاثة أقسام: – قوم يزورون الموتى فيدعون لهم. وهذه هى الزيارة الشرعية. – وقوم يزورونهم يدعون بهم, وهؤلاء هم المشركون وجهلة…