About: Abdul Basser

Imam Abu Dawood was not a Muqallid

Bismillahirrahmaanirraheem, Was Imam Abu Dawood a Muqallid as Modern muqallideen claim? No. Imam Abu Dawood was not a Muqallid. A tremendous article by Shaikh Siddique Raza (Hafizahullah) in urdu entitled “Kya Muhadditheen muqallid thay?” i.e Were the Muhadditheen muqallid? from the monthly magazine of Shaikh…

Imam Bukhari was not a Muqallid

Bismillahirrahmaanirraheem, Was Imam Bukhari a Muqallid as Modern muqallideen claim? No, Imam Bukhari was not a Muqallid. A tremendous article by Shaikh Siddique Raza (Hafizahullah) in urdu entitled “Kya Muhadditheen muqallid thay?” i.e Were the Muhadditheen muqallid? from the monthly magazine of Shaikh Zubair Ali…

Abu Muqaatil As-Samarqandi

Bismillah Full Name: Abu Muqaatil Hafs bin Salm as-Samarqandi al-Fazaari al-Khurasaani Tabaqah: 8 Narrated from him: Tirmidhi Place of Stay: Samarqand. Status: Da’eef, Accused of Lying. Jarh wat Ta’deel: 1. Saalih bin Abdullah bin Zakwaan at-Tirmidhi Al-Baahili (Thiqah) (rahimahullah) said: “We were with Abu Muqaatil…

Abu Mutee Al Balkhi Al Khurasani

Bismillah Full Name: Hakam bin Abdullah bin Muslimah bin Abdur Rahmaan Abu Mutee’ Al-Balkhee Al-Khuraasaani   Tabaqah: 8 Place of Stay: Balakh, Khurasaan. Teachers: Hishaam bin Hisaan, Bakr bin Khunais, Ibaad bin Katheer, Abdullah bin Awn, Ibraheem bin Tahmaan, Israa’eel bin Yunus, Nu’maan bin Thaabit…